Basisschool

Vanaf schooljaar 2015-2016 is de Sterrenschool ‘Het Universum’ van start gegaan op een tijdelijke locatie. Per 30 mei 2016 zijn zij gevestigd in Nobelhorst. In augustus 2015 is Sterrenschool ‘Het Universum’ gestart met 17 kinderen, in juli 2016 hebben zij het eerste schooljaar afgesloten met 34 kinderen. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2016-2017 zullen zij starten met ruim 80 kinderen.

In oktober 2016 is in Nobelhorst de Sterrenschool ‘Het Universum’ formeel geopend. Sterrenschool Het Universum’ werkt samen met Kinderopvangorganisatie Sterrenrijk aan onderwijs op maat.

Deze school is het hele jaar dagelijks open van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds.

Het concept van een Sterrenschool is een moderne klantgerichte school die wordt opgebouwd rond vijf sterren (speerpunten). School is niet de enige plek waar kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit. Door school, gezin en buurt samen te brengen, bouwt Sterrenschool Het Universum aan een leefwereld waarin kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen, samen met gezinsleden en buurtbewoners. In de middagen worden er workshops georganiseerd waarbij de hulp van deze participanten een meerwaarde kan hebben voor ons onderwijs.

  • BASIS TAAL, REKENEN, LEZEN; nadruk op taal-, reken- en leesonderwijs.
  • MAATWERK:  Individuele leerlijn, maatwerk de gepersonaliseerde leerreis met ondersteuning d.m.v. ICT.
  • FLEXIBEL:  De ruime openingstijden van 7:00 uur tot 19:00 uur.
  • SAMEN:  Verregaande integratie tussen school, kinderopvang en naschoolse activiteiten. Er wordt vanuit een pedagogisch kader samen gewerkt aan een doorgaande lijn.
  • OMGEVING: De binding tussen school en buurt.

Gaandeweg zullen de sterren de komende jaren worden ingevuld.

Voor meer informatie: http://universum.asg-almere.nl/