Spreekuur toezichthouder en wijkregisseur van de Gemeente Almere

Namens Gemeente Almere is Arnold Dikken de toezichthouder van de openbare ruimte in Nobelhorst.

Alle meldingen over de openbare ruimte kan je bij hem kwijt.

Arnold is elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur aanwezig in de Infoschuur.

Tref je Arnold niet, dan kunnen de meldingen via de website van de Gemeente Almere of via het telefoonnummer 14036 doorgegeven worden. Voor meer informatie verwijzen we naar de gemeente.

Per September 2016 heeft Nobelhorst ook een eigen wijkregisseur: Lilian Stap. Zij is de schakel tussen “binnen en buiten”, tussen burger en overheid, tussen bewonersvraag en vakinhoudelijk antwoord die vooral te maken hebben met het dagelijks beheer. Zij werkt integraal samen met de andere collega’s en partijen zoals oa. scholen, de Schoor, bewonersorganisaties, de politie en  bewonerscorporaties.  Daarbij kijkt zij wijkregisseur ook met sociaal maatschappelijke blik naar wat de omgeving vraagt en nodig heeft.

Lilian is elke woensdag van 13.00 – 16.00 uur aanwezig in de Infoschuur. Zij is ook bereikbaar via telefoonnummer 14036 of via de email:  info@almere.nl, tav L. Stap.