Nav van veel vragen van Nobelhorst bewoners, een update van de OV werkgroep.

Beste Nobelhorstbewoners.

Ik ben van OV groep. Wij hebben 1 keer in de 3á4 maanden een overleg met Connexxion en iemand van de Gemeente Almere over het openbaar vervoer binnen Nobelhorst en eventuele aansluitingen daarbuiten. Wij hebben voor Nobelhorst een budget gekregen om t/m 2017 een busje te kunnen laten rijden. Dit gebeurt in blokken van 2 1/2 of 3 uur. Iedereen die gebruikt maakt van het busje die checkt in met zijn gewone ov pas maar het geld dat ze betalen krijgen wij weer terug van de Gemeente Almere om het vervoer binnen Nobelhorst te kunnen continueren. Een nieuwe aanbesteding voor de gehele OV binnen Almere is nu in volle gang voor de jaren 2017 tot 2028.
Wat wij doen is kijken of er blokken voor het vervoer binnen Nobelhorst bij kunnen komen bijv. tussen de middag, maar tegelijker tijd waakzaam zijn dat we niet teveel laten rijden. We bewaken de tellijsten van de gebruikers doordat elke passagier wordt geturfd op een lijst door de buschauffeur, waardoor wij inzicht krijgen of het vervoer nog voldoende is voor een bepaald tijdstip. Zoals het er nu naar uitziet kunnen we begin 2017 een blok erbij nemen, bijvoorbeeld tussen de middag.

Namens de OV groep,
A. Hanssen

15-08-2016