Alle bestuursleden zijn democratisch gekozen . Het betreft een vrijwilligersfunctie die naar eer en geweten en gebruik makend van alle aanwezige kennis en netwerken wordt uitgevoerd.

De bestuursleden kunnen en mogen naast hun bestuursfunctie ook een persoonlijke mening als bewoner hebben, Zij staan achter de beslissingen die het voltallige bestuur neemt .

Het bestuur constateert, dat sommige mede leden/bewoners van het buurtschap deze scheidslijn in de discussies over onderwerpen moeilijk kunnen hanteren. Bestuursleden worden ook persoonlijk op hun mening aangesproken.

Buurtschap Nobelhorst Midden staat voor een aantal belangrijke keuzes die wij als leden met elkaar moeten maken.

Het bestuur staat voor een democratisch genomen besluit inzake de afvalinzameling.

Één van deze onderwerpen is het inzamelen van afval. Er loopt op dit moment een pilot die aan het eind van dit jaar afloopt. Wij hebben als vereniging de mogelijkheid om onze voorkeur kenbaar te maken aan de Gemeente, vanwege de status die Nobelhorst heeft zal ons advies serieus genomen worden.

Wij zorgen samen met de Stadsreiniging en de Gemeente Almere en het Projectteam voor een informatievoorziening gebaseerd op feiten.

Op basis van deze informatie is het de bedoeling dat elk lid van de vereniging zijn eigen persoonlijke afwegingen maakt en op basis daarvan zijn eigen voorkeur bepaalt. Iedereen krijgt de kans om zijn stem op een veilige en respectvolle manier te laten horen.

De stemming over de manier van afval inzamelen zal dan ook schriftelijk plaatsvinden, waarin alle leden persoonlijk stemmen.  Stemmen uitbrengen als vertegenwoordiger voor een hele groep is dan ook niet mogelijk. Iedereen stemt en spreekt voor zichzelf en alleen leden (m.u.v. Melkfabriek en ’t Nobelhuis) mogen stemmen over de afvalinzameling.

Het bestuur faciliteert het bovenstaand proces en zal u binnenkort informeren over de verdere procedure.

Nobelhorst staat voor een democratische keuze waarbij wij uitgaan van de medewerking van alle leden voor een respectvolle omgang met elkaar in de discussies over dit onderwerp en met de verschillende meningen die er zijn.

 

Uiteraard staat het iedereen vrij ook een schriftelijke reactie te zenden naar het bestuur@buurtschapnobelhorst.nl