Vanuit een bewoner bereikte ons het verzoek of het spitsbusje niet vaker zou kunnen rijden buiten de spits.
Deze vraag hebben we voorgelegd aan de OV werkgroep, onderstaand het antwoord;
Erg fijn dat er iemand met ons mee denkt wat betreft het OV binnen Nobelhorst. Al moet ik daar helaas op antwoorden dat dat niet mogelijk is. Wij moeten binnen de blokken van 2,5 / 3 uur blijven. Dit heeft met het budget te maken wat wij gekregen hebben om het busje te laten rijden. Wij hebben goede hoop dat er een dienst bij kan komen vanaf december 2016 en dan wellicht tussen de middag.
Namens de OV werkgroep,
Mevr A. Hanssen.
Hebben jullie ook vragen voor onze werkgroepen, neem dan contact op met bestuur@buurtschapnobelhorst.nl