De gemeente zal in Nobelhorst oud papier, karton en textiel inzamelen.

De opbrengsten van de inzameling van de BIDs/OIDs (bovengrondse inzamel depots of ondergrondse inzamel depots) van papier, karton en textiel zullen voor de ouderraad van Sterrenschool Het Universum zijn.

Als tegenprestatie verwacht de gemeente van de school dat zij 6 keer per jaar een flyer ontwerpen. De voorzijde hiervan kan de school zelf bepalen, achterzijde wordt door de gemeente aangeleverd. De gemeente draagt ook zorg voor het drukwerk en betaalt de drukkosten. De schoolkinderen zullen deze flyers rondbrengen in Nobelhorst. Dit om de bewoners te attenderen op de inzameling en hen bewust te maken. De eerste flyers zijn eind Oktober rondgebracht.

Schema inzameling Nobelhorst

Elke dinsdag en vrijdag worden de BIDs geleegd. Textiel kan in een gesloten zak ‘s morgens vroeg bij/naast de BID’s worden geplaatst.