De werkgroep afvalbeheer is in overleg met de gemeente over de BID’s. Half September is er een extra restafval container (bovengronds inzamel depot) geplaatst door Stadsreiniging. Deze staat bij de kruizing Marie Curielaan – Hendrik Lorentzweg – Pieter Zeemanstraat.
Dit jaar is het plaatsen van de BID’s een pilot om te proberen of deze manier van afval inzamelen en afval scheiden bevalt.  Alle leden van Buurtschap Nobelhorst Midden kunnen aan het einde van de pilot  stemmen of zij de BID’s willen behouden of mini-containers aan huis willen. Let op! Restafval zal altijd een OID (ondergronds inzamel depot) worden. Dit zal de gemeente namelijk over heel Almere gaan uitrollen en wordt daarmee de standaard inzameling van restafval.

Een aantal bewoners hebben zich vrijwillig aangemeld om huis aan huis informatie te geven over het scheiden van afval. Het gaat daarbij niet om de manier van inzamelen (BID’s of minicontainers) maar over hoe je afval kunt scheiden, waar op te letten en wat het effect is van gescheiden inzamelen. De afdeling stadreiniging van de gemeente Almere zal hierbij helpen.