Lilian Stap is de wijkregisseur van Nobelhorst, in onderstaand bericht stelt ze zich voor:

Dag, mijn naam is Lilian Stap en al 15 jaar werkzaam in Almere Buiten. Ik ben wijkregisseur van de wijken Hoofdsteden, Seizoenenbuurt , Molenbuurt, Oostvaardersbuurt en de Bloemenbuurt en sinds kort ook van Nobelhorst.

Ik ben in deze gebieden de schakel tussen “binnen en buiten”, tussen burger en overheid, tussen bewonersvraag en vakinhoudelijk antwoord die vooral te maken hebben met het dagelijks beheer. Ik werk integraal samen met de andere collega’s en partijen zoals oa. scholen, de Schoor, bewonersorganisaties, de politie en  bewonerscorporaties.  Daarbij kijkt de wijkregisseur ook met sociaal maatschappelijke blik naar wat de omgeving vraagt en nodig heeft. Ik hou wekelijks spreekuur in de informatieschuur van Nobelhorst op woensdag van 13.00 tot 16.00 uur. U kunt mij ook bereiken via telefoonnummer 14036 of via de email:  info@almere.nl, tav L. Stap.