In Nobelhorst zijn er veel vragen over het hondenbeleid. Derhalve heeft het bestuur van het buurtschap de vraag gesteld aan de gemeente hoe het geregeld is in Nobelhorst.

Onderstaand het antwoord hierop: Ook is dit onderwerp van gesprek in de raad. Momenteel wordt de hondenkaart aangepast.  Daarop moet onder meer, beter dan op het moment wordt gedaan, aangegeven staan waar honden uitgelaten mogen worden en waar ze niet aangelijnd hoeven te zijn. Daarnaast wordt de opruimplicht die er is waarschijnlijk de volgende keer specifiek en beter opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening, zodat er toch ook beter gehandhaafd kan worden. De pilot met de speciale hondenafvalbakken is vooralsnog mislukt, mede door de discussie over het legen van de bakken en het benodigde budget daarvoor.

Algemeen beleid is, en dat blijft gewoon van kracht, dat op een schoolplein en speelplekken géén honden mogen komen.

Op voorhand is in ieder geval het centrumgebied, de Brink van Nobelhorst aangemerkt als ‘hondenvrij’gebied. Dat centrum behelst de omgeving van de school en de informatieschuur. Dit is inmiddels aangeleverd bij de projectleider van de nieuwe hondenkaart. Let wel: de raad moet dit nog vaststellen, dus nog niet officieel en staat nog niet op de hondenkaart, dus kunnen we daar (nog) geen rechten aan ontlenen en de gemeente gaat op die plekken ook niet op handhaven.

Ook de rest van Nobelhorst moet in kaart worden gebracht, ook het gebied wat nog in ontwikkeling is en daar is de toezichthouder al mee bezig. Op de bewonersavond van 5 juli 2017 (georganiseerd door de gemeente en de VOF Nobelhorst) zal dit ook een onderdeel zijn aan 1 van de thematafels.