Beste leden,

Er is een verzoek gekomen vanuit de werkgroep “bezorgde ouders” om een ALV uit te zetten met betrekking tot stemming over het gebruik van de buurtkavel voor de plaatsing van een noodoplossing voor het lokalentekort op school.

Gezien het verzoek 14 dagen van tevoren gemeld moet worden (met inachtneming van de dag van de ALV en de oproep) nodigen wij jullie hierbij uit voor de ALV op 1 augustus 2018. Binnen de ALV zal er gestemd worden of het buurtkavel wel of niet gebruikt mag worden voor de noodlokalen.

Wij hebben als bestuur de statuten en de gebruikersovereenkomst geraadpleegd en contact gehad met de gemeente en Ymere. Hieruit is het volgende naar voren gekomen:

– Er is een verzoek vanuit de gemeente om medewerking te verlenen aan het deels in gebruik nemen van de buurtkavel ten behoeve van de plaatsing van 4 of 5 noodlokalen. Deze lokalen komen vermoedelijk naast de buurtschuur op de plaats van het speeltoestel en/of de container.
– Vanuit de statuten hebben wij als bestuur de verplichting om een stemming te houden onder onze leden.
– Indien er door een meerderheid van de leden voor dit voorstel wordt gestemd, zal er een verzoek ingediend worden bij Ymere of dit gerealiseerd kan worden.
– Ymere doet eigen onderzoek en zal met een conclusie komen.

Op dit moment zijn verdere details nog niet bekend. We streven ernaar om dit zo spoedig mogelijk duidelijk te hebben en te communiceren via Facebook, email en de website. Er zal voor de ALV een machtigingsformulier worden verstrekt zodat het mogelijk is om een volmacht te geven indien men niet aanwezig kan zijn.

Ben je niet in staat om aanwezig te zijn dan kan je het volgende machtigingsformulier te gebruiken om iemand anders je volmacht te geven. Deze persoon hoeft geen lid te zijn van het Buurtschap Nobelhorst Midden.

Hartelijke groet,
Landa, Bjorn, Kirsten