Beste leden,

Op verzoek van Frank Schouten van de Stichting Nobelrun is er een wijziging doorgevoerd in de notulen. De volgende wijziging is gemaakt:

Eerdere notulen:
a) Stichting Nobel Run (stemmen sponsoring à €1.000,-)
Naar aanleiding van het ingezonden stuk worden er nog vragen gesteld met betrekking tot de sponsoring. Het totaalbedrag aan sponsorgeld ligt rond de €8.000,- Diverse bedrijven en de andere buurtschappen worden ook gevraagd om een bijdrage. Er is geen begroting beschikbaar. Er wordt benadrukt dat het om een stichting gaat zonder winstoogmerk en het geheel wordt gedragen door vrijwilligers.

Wijziging:
a) Stichting Nobel Run (stemmen sponsoring à €1.000,-)
Naar aanleiding van het ingezonden stuk worden er nog vragen gesteld met betrekking tot de sponsoring. Het totaalbedrag wat nodig is ligt rond de €8.000,- Hiervan komt een deel uit sponsoring en een deel uit entreegelden van de deelnemers. Diverse bedrijven en de andere buurtschappen worden ook gevraagd om een bijdrage. Er is geen begroting beschikbaar. Er wordt benadrukt dat het om een stichting gaat zonder winstoogmerk en het geheel wordt gedragen door vrijwilligers.

De gewijzigde notulen zijn vanaf nu op de website gepubliceerd. De vorige notulen zijn verwijderd.

Hartelijke groet,
Landa, Bjorn en Kirsten

Notulen ALV 8 oktober 2018