Update:

We hebben inmiddels een aantal leden die zich hebben opgegeven voor de kascontrolecommissie.

“Bedankt!” voor degene die zich hebben aangemeld!

===================================================================================================================================

Beste leden,

Voor de controle van de jaarrekening 2017 zijn wij op zoek naar leden voor de kascontrolecommissie. Het gaat hierbij om het controleren van de inkomsten en uitgaven van het buurtschap. Om te mogen deelnemen zal er in een ALV gestemd worden over deze commissie en wie er in deze commissie gaan plaatsnemen.
De kascontrolecommissie dient te bestaan uit minimaal 2 en maximaal 4 personen.

Mochten we geen kascontrolecommissie kunnen samenstellen dan zijn we genoodzaakt om het uit handen te geven aan een accountantskantoor of externe kascontrolecommissie. De kosten hiervoor bedragen minimaal 3750 EUR oplopend naar 6000 EUR. De wens is dan ook om dit te doen met een eigen commissie.

Om je op te geven graag een email naar bestuur@buurtschapnobelhorst.nl.
Je hebt niet perse een financieel economische achtergrond nodig, handig is dit wel.

Hartelijke groet,
Landa, Bjorn en Kirsten