BERICHT VOOR BEWONERS VAN BUURTSCHAP MIDDEN
 
Beste bewoners van buurtschap Midden,
 
Middels deze weg willen wij jullie laten weten dat er afgelopen maandag, 8 oktober, een Algemene Leden Vergadering heeft plaatsgevonden voor de leden van het buurtschap Midden.
 
Op de Algemene Leden Vergadering is er een stemming geweest waarbij de vraag werd gesteld of activiteiten die onder andere georganiseerd worden door de feestcommissie en/of de activiteitencommissie of andere werkgroepen/leden alleen voor leden zijn of ook voor niet-leden.
 
Met een meerderheid van de stemmen is hier het volgende uitgekomen:
Activiteiten zullen alleen voor leden zijn.
Besloten is dat de stemming gaat over alle activiteiten, ook omdat dit het draagkracht geeft voor wel of geen lidmaatschap en het een keuze is om wel of geen lid te zijn.
 
Omdat er 2 activiteiten op de agenda stonden alvorens bovenstaande stemming plaats vond willen wij voor de Halloween festiviteiten en Sinterklaas voor dit jaar (2018) nog een uitzondering maken wat betreft de vraag of activiteiten alleen voor leden of ook voor niet-leden zullen zijn.
 
De activiteiten/festiviteiten die vanaf nu georganiseerd worden door onder andere de feestcommissie en/of de activiteitencommissie of andere werkgroepen/leden zullen alleen toegankelijk zijn voor leden.
Vanaf heden zal dit ook duidelijk gecommuniceerd worden op het moment dat een activiteit georganiseerd wordt.
 
Natuurlijk is iedereen welkom om iets leuks te initiëren/organiseren, echter willen we nogmaals benadrukken dat er activiteiten zullen zijn die alleen voor leden zijn.
 
Mocht je in buurtschap Midden wonen én geen lid zijn, dan nodigen we je van harte uit om lid te worden! Als je een e-mail stuurt naar bestuur@buurtschapnobelhorst.nl, o.v.v. je huidige adres, dan ontvang je van ons meer informatie.
 
Met vriendelijke groet,
Landa, Kirsten & Bjorn
Ad-interim bestuur buurtschap Midden Nobelhorst