Beste leden,

Bijgevoegd vinden jullie de notulen van de Algemene Leden Vergadering die op 3 december jl heeft plaats gevonden.

Naar aanleiding van de ALV is er een kascontrolecommissie gevormd en zullen de controles binnenkort gaan plaatsvinden!

Middels deze weg willen wij nogmaals de vrijwilligers bedanken die zich hebben opgegeven voor de kascontrolecommissie!

Met vriendelijke groet,
Landa, Bjorn en Kirsten

Bijlage: Notulen ALV 3 december 2018