Beste leden,

Bijgevoegd vinden jullie de notulen van de Algemene Leden Vergadering die op 3 december 2019 heeft plaats gevonden.

Met vriendelijke groet,
Landa, Bjorn en Kirsten

Notulen ALV 21 maart 2019