Algemeen bestuursleden gezocht

Het bestuur is op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen voor een functie in het bestuur van het Buurtschap Nobelhorst Midden. Wie wil een actieve rol spelen en bijdragen aan de ontwikkeling van de wijk? Samen met andere bestuursleden vervul je een trekkersrol bij de organisatie van het buurtschap, de initiatieven en activiteiten. We zijn o.a. op zoek naar leden met ideeën, met organisatietalent, leden die het leuk vinden om zaken te regelen, te organiseren, te notuleren en leden met financiële kennis. Geïnteresseerd of meer vragen neem dan persoonlijk contact op met het bestuur of via email. bestuur@buurtschapnobelhorst.nl

Algemeen bestuursleden

  • Het algemeen bestuurslid bepaalt mee met het door het bestuur gevoerde beleid.
  • Het algemeen bestuurslid assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in diens taken.
  • Het algemeen bestuurslid neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en werkgroep taken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn.
  • Deelnemen aan de maandelijkse algemene bestuursvergadering.
  • Deelnemen aan de Algemene ledenvergaderingen en presenteren van c.q. verantwoording afleggen over een eigen speerpunt of andere bestuurstaak.
  • Signaleren wat leeft onder de leden.
  • Mogelijk als taak: verantwoordelijk voor een concreet aandachtspunt of werkgroep
    De taken worden per aandachtspunt/werkgroep nader beschreven.
  • Het algemeen bestuurslid legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur