Nobelhorst is een prachtige wijk, direct grenzend aan de Floriade parkeerplaats. Om de overlast hiervan te minimaliseren, om de thema’s van de Floriade in de praktijk toe te passen, om de bewoners een groen hart toe te dragen én om iedereen te laten zien (in binnen- en buitenland!) hoe het ook kan, heeft de werkgroep Groen van Buurtschap Nobelhorst Zuid  een voorstel gemaakt met ideeën om Nobelhorst groener en gezonder te maken.  De presentatie met ideeën is namens alle bewoners van Nobelhorst en alle buurtschappen in Nobelhorst. De presentatie Growing Green Cities Nobelhorst in de praktijk is vandaag per mail aan de gemeente toegestuurd. We houden jullie op de hoogte!