Op 16 februari is het nieuwe bestuur verkozen tijdens een aangepaste Algemene Ledenvergadering.  Om zo snel mogelijk te kunnen starten zijn de leden van het nieuwe bestuur ingeschreven bij de KVK en zijn er diverse formulieren ingevuld, oa Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), geheimhoudingsverklaring en bestuurswissel bij de bank. Daarnaast heeft er op 23 februari een overleg plaatsgevonden tussen het oude en nieuwe bestuur, waarin afspraken zijn gemaakt over de overdracht.

Onderdeel van deze overdracht is een afspraak over het afronden van de financiën over de afgelopen jaren door het oude bestuur, maar ook hebben we informatie gekregen over openstaand punten en de contacten met diverse instanties/bedrijven.

Zodra het oude bestuur het financiële jaarverslag van 2018, 2019 en 2020 afgerond hebben, kan de kascommissie de boekhouding en de jaarstukken controleren. Pas als de kascommissie het advies geeft goedkeuring te geven van de jaarstukken en het gevoerde financieel beleid, kunnen de jaarverslagen goedgekeurd worden in een ALV. Tevens kan dan in deze ALV een kwijting (decharge) aan het oude bestuur gegeven worden voor het gevoerde beleid.

Op korte termijn willen wij ook in een Algemene Ledenvergadering onze plannen voor het buurtschap met de leden delen en jullie informeren over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen het nieuwe bestuur en de stand van zaken op dat moment.