De ledenadministratie verzamelt en houdt gegevens bij van leden, ten behoeve van de communicatie met betrekking tot Vereniging Buurtschap Nobelhorst Midden en het innen van de contributie. 

Per adres wordt er schriftelijk toestemming gevraagd om de contactgegevens te mogen gebruiken voor communicatie.

Om onze leden te kunnen bereiken is het van belang dat de ledenadministratie compleet en correct is.

Ontvang je nog geen nieuwsbrieven? Heb je niet eerder je persoonsgegevens achtergelaten voor de ledenadministratie?

Neem dan contact met ons op via : bestuur@buurtschapnobelhorst.nl

 

Aanmeldformulier lidmaatschap Vereniging Buurtschap Nobelhorst Midden

Buurtschap Nobelhorst Midden, Nobellaan 13, 1341 BJ  ALMERE

Bankrekening: NL 27 INGB 000 61463 27