GEW (RG-322) Motie D66, Partij voor de Dieren, AP OPA, CU, 50PLUS, BIJ1, Leefbaar Almere, PVV en VVD Behoud het Groene Veld (1)