Documenten Buurtschap Midden

De meest recente akte is gedeponeerd bij notaris op datum 24-sept-2015

Oprichtingsacte-Buurtschap-Nobelhorst-Midden

Met het machtigingsformulier voor de ALV kan iemand anders namens een lid een stem uitbrengen. Deze persoon hoeft geen lid te zijn van het buurtschap.

Machtigingsformulier Algemene Leden Vergadering

Elk buurtschap zal in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een jaarverslag en jaarrekening vaststellen. Zo ook buurtschap Nobelhorst Midden. Het jaarverslag en de jaarrekening zal worden toegelicht in een algemene leden vergadering. Jaarverslag en jaarrekening zijn op te vragen bij de secretaris van het bestuur.

De notulen van het bestuur en de ALV zijn op voor leden van de vereniging op te vragen bij de secretaris.

Regelmatig verschijnt er een nieuwsbrief van de Vereniging Nobelhorst Midden. Deze wordt per email verstuurd aan de leden van de vereniging.

Wilt u op meerdere e-mail adressen digitale post van de vereniging ontvangen, zoals de nieuwsbrief of notulen, stuur dan een mail met contactgegevens naar bestuur@buurtschapnobelhorst.nl o.v.v. ledenadministratie.

Door ondertekening van onderstaand formulier geeft u toestemming aan de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Midden om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig aan het door een ALV vastgestelde contributiebedrag.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.

Vraag uw bank naar de voorwaarden.

SEPA-machtiging