Participatie – Inrichting openbare ruimte

Als lid van het Buurtschap heb je ook inspraak in de inrichting van de openbare ruimte.
Elke buurt krijgt een participatie-traject aangeboden. Tijdens dit traject krijgen de bewoners uitleg over de inrichting van de wijk en specifiek van hun buurt.

Als lid heb je de mogelijkheid om mee te denken en te beslissen over de inrichting van je buurt.
Het participatietraject in een buurt gaat van start zodra er voldoende woningen zijn gerealiseerd en/of gepland staan.

De keuze is aan jou en je buren!

Er zijn verschillende participatiezones waar leden inspraak hebben.
In het voorbeeld staan verschillende participatiezones. De ‘bruine vlekken’ zijn delen van de buurt die geheel door bewoners in te richten zijn. Met elkaar bepaal je hoe deze ruimte ingericht gaat worden. Uiteraard passend binnen het beschikbare budget.
Over de groene ruimte is inspraak mogelijk. Bewoners denken mee met de inrichting. De landschapsarchitect bekijkt of de ideeën van de bewoners passen in de inrichting van het gebied.
Recht op ontwerp, inrichting en verzorgend beheer.
Als buurt kan je de participatiezones zelfstandig ontwerpen, inrichten en beheren met de daarbij behorende budgetten.
De leden van het buurtschap beslissen of zij gebruik willen maken van deze rechten.
Dit betekent dat de leden keuze hebben om het ontwerp, inrichting, beheer zelf te organiseren of niet.
Leden kunnen kiezen op welke wijze ze gebruik maken van de rechten.

Bijvoorbeeld:

  • Leden voeren alle activiteiten in eigen beheer uit. (leden ontwerpen, richten in en beheren de ruimte)
  • Leden nemen de taken en budgetten van de Gemeente Almere over en realiseren daarmee zelf ontwerp, inrichting en beheer.
    Het buurtschap is dan opdrachtgever. De activiteiten worden door derden uitgevoerd.
  • Gemeente Almere voert zelf de activiteiten uit. (ontwerp, inrichting en beheer volledig in handen van de Gemeente)
  • In overleg zijn andere vormen mogelijk om dit participatietraject te realiseren

(Afbeelding is voorbeeld van de zones in de Langehoutbuurt)