Wat is een buurtschap?

Het is een samenwerkingsvorm die mensen verbindt. Op een eigentijdse democratische en slagvaardige manier. Elke buurt, met ongeveer 300 ‘voordeuren’ vormt een buurtschap, met leden en een eigen bestuur.

Waarom is er een buurtschap?

Als je in Nobelhorst woont of werkt, word je automatisch lid van de Vereniging Buurtschap Nobelhorst. Elk lid betaalt iedere maand hetzelfde bedrag en heeft derhalve stemrecht. Dit betekent dat je meebeslist over welke ideeën voorstellen worden uitgevoerd. Zo heeft elke voordeur een eigen stem. De leden kiezen (uit leden) een bestuur van minimaal drie personen.

Mensen doen graag dingen samen en zijn op zoek naar saamhorigheid in de buurt. Ook willen ze invloed hebben op hun buurt. Een buurtschap maakt dit mogelijk. Het buurtschap zorgt dat jouw mening telt en maakt samenwerken leuker en gemakkelijker. Samen bereik je meer dan in je eentje.

Samen onze dromen waarmaken!

Als lid van het buurtschap krijg je direct diverse voordelen. Zo mag je gebruik maken van de Buurtschuur (tegen betaling van de huur) en de Buurtkavel, mag je je opgeven voor een moestuin, en heb je stemrecht in de Algemene Leden Vergaderingen. Ook worden er diverse evenementen georganiseerd waar je meestal gratis aan mag deelnemen.

Hoe werkt het?

Bewoners in het buurtschap, krijgen hun eigen buurtkavel van ca. 1.000 m2 in te vullen. Welke bestemming geeft de buurt hieraan? Een moes- of bloementuin, zwembad, beeldentuin, minitheater….? Of toch een eigen buurtschuur op deze plek? De programmering, exploitatie en het onderhoud wordt door de buurtbewoners zelf gedaan. Buurtschap Midden heeft deze kavel ingericht met een Buurtschuur, speeltuin en moestuintjes. De Buurtschappen Noord en Zuid kunnen hier zelf invulling aan geven. Wordt het een botenwerf, yoga-ruimte, kookstudio of muziekstudio? Het is aan de bewoners!

Hoe wordt dit betaald?

De leden betalen entreegeld (eenmalig) en een maandelijkse bijdrage. Het entreegeld wordt voor de huurders door Ymere betaald, en voor de koopwoningen gaat dit meestal via de notaris bij aankoop van de bouwgrond. Voor het maandelijkse lidmaatschapsgeld ontvangt u een factuur met een machtigingsformulier (link naar machtigingsformulier) zodra u de sleutel van uw woning heeft ontvangen. Vragen of nog geen brief gezien? Mail naar Financien@buurtschapnobelhorst.nl  (link naar email)

Samenwerking biedt tal van voordelen: samen diensten of producten inkopen, zoals speeltoestellen of collectieve service? Zo profiteren we gezamenlijk van financiële voordelen en kennis. Eigenlijk kan alles wat je zelf bedenkt en waarvoor je je buurt enthousiast kunt maken. Leuk idee, doe je mee? Voor ideeën waarvoor een grotere financiële bijdrage benodigd is, wordt een voorstel gemaakt voor de Algemene Leden Vergadering, en daar wordt door de leden over gestemd. Wel zo eerlijk toch?

Een gezamenlijke keuze!

Waar krijg je de kans om samen met je buren de openbare ruimte in je buurt te ontwerpen, in te richten en het onderhoud uit te voeren? Door eigen arbeid of juist als opdrachtgever of op een andere manier misschien? Of laat de buurt het toch liever over aan de Gemeente? Het overnemen van deze taken en bijbehorende budgetten is een (voor)recht, het is niet verplicht maar een gezamenlijke keuze.

In Nobelhorst worden bewoners en ondernemers, via participatie en vergaande zeggenschap ‘baas in eigen buurt’. Elke voordeur krijgt een eigen stem. Een actieve rol verbindt mensen met elkaar en met hun buurt. Dit levert bovendien leuke en nuttige buurtcontacten op en een spaarpotje voor de buurt. Iedereen mag mee doen, huurders, huizenkopers, kavelkopers, ondernemers…