Buurtkavel

Elk buurtschap krijgt een buurtkavel van 1000 m2. De leden van het buurtschap gaan zelf bepalen hoe de buurtkavel ingericht gaat worden.

Wordt het een buurtschuur, een dierenweide of een speelveld? Dat bepaal je met elkaar en aan de hand van het beschikbare budget.

Het eerste Buurtschap Nobelhorst Midden heeft een buurtkavel gekregen om met de leden in te richten.

Deze eerste buurtkavel is ingericht met een Buurtschuur, welke geschonken is door Ymere om te laten zien hoe een buurtkavel ingericht kan worden.

De buurtkavel is eigendom van Ymere en in bruikleen gegeven aan de leden van Vereniging Buurtschap Nobelhorst Midden. Hiervoor is een bruikleenovereenkomst gesloten met het Buurtschap.
Aan de ene kant van de buurtkavel ligt een speeltuintje met een schommel.
Aan de andere zijn diverse moestuintjes en een ‘strandje’ aangelegd.

De leden zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de buurtkavel en alles wat op de buurtkavel staat.
De buurtschuur, de speeltuin, de moestuintjes, het groen moet worden beheerd en onderhouden door de leden.

De overige buurtschappen zullen zelf hun eigen kavel gaan inrichten. Als lid van deze Buurtschappen heb je daarbij inspraak.