Buurtschap Nobelhorst Midden

Als je in Nobelhorst komt wonen, word je automatisch lid van een van de Verenigingen Buurtschap Nobelhorst. Het doel van deze verenigingen is het tot stand brengen van verbindingen tussen bewoners, ondernemers en instellingen in de buurt, de samenwerking te ondersteunen en het vergroten van woonplezier.

De eerste huizen van Nobelhorst zijn gebouwd in de Bosrandbuurt, Langehoutbuurt en Reinwaterbuurt. Hier is ook het eerste buurtschap opgericht: Buurtschap Nobelhorst Midden.

Er is een buurtkavel waar de bewoners zelf invulling aan mochten geven. Het centrale punt op de buurtkavel is de buurtschuur. Hier worden allerlei activiteiten georganiseerd, kan er worden vergaderd en kan een feestje worden gevierd voor en door de leden van Buurtschap Nobelhorst Midden.

Nog niet alle (nieuwe) bewoners zijn bekend met de Vereniging Buurtschap Nobelhorst Midden. Daarom gaat het bestuur binnenkort weer een aantal rondes lopen en flyers uitdelen om u als bewoner (om leden en nog niet leden) welkom te heten en eventueel uitleg te geven over het buurtschap.

Om onze leden te kunnen bereiken is het van belang dat de ledenadministratie compleet en correct is. Ontvang je nog geen nieuwsbrieven? Heb je niet eerder je persoonsgegevens achtergelaten voor de ledenadministratie? Neem dan contact met ons op via : bestuur@buurtschapnobelhorst.nl

Laatste nieuws

Aankomende evenementen