De activiteiten van het buurtschap worden voorbereid en uitgevoerd door de leden zelf. Hiervoor zijn een aantal werkgroepen actief.

Een werkgroep is een groep van mensen met een bepaald doel, of een bepaalde opdracht, die zij gezamenlijk resultaatgericht proberen uit te voeren.

Als de taak is volbracht, wordt de werkgroep opgeheven, maar er kunnen ook werkgroepen zijn die fungeren als afdelingen binnen een grotere organisatie en die dan ook een lang leven beschoren zijn. De werkgroepen vallen onder een zelfstandige rechtsvorm.

Per werkgroep is er één bestuurslid betrokken. Deze zal deelnemen aan de overleggen van de werkgroep. Indien het lid niet aanwezig kan zijn, zal er een vervangend bestuurslid deelnemen aan het overleg. Van elk overleg wordt een verslag gemaakt, deze wordt aan alle werkgroep leden en aan het bestuur verzonden.

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer

Moestuinen

Moestuinen

Moestuinen

Moestuinen

Energie

Energie

Afval ( grondstoffen)

Afval ( grondstoffen)

Afval ( grondstoffen)

Afval ( grondstoffen)

Activiteiten en Evenementen

Activiteiten en Evenementen

Activiteiten en Evenementen

Activiteiten en Evenementen

Communicatie

Communicatie

Communicatie

Communicatie

Buurtschuur en - kavel

Buurtschuur en - kavel

Buurtschuur en - kavel