Buurtschuur reserveren met paar klikken!

Met de oprichting van het Buurtschap Nobelhorst Midden heeft het Buurtschap en dus de leden van het Buurtschap, het beheer, de exploitatie en het gebruik gekregen van de Buurtkavel en de Buurtschuur. Hiermee heeft de buurt een plaats gekregen waar buurtbewoners en ondernemers elkaar fysiek kunnen treffen en kunnen organisatorische processen worden gefaciliteerd om uiteindelijk de wederzijdse beïnvloeding, betrokkenheid en buurtschapszin tot stand te brengen.

DE VOORWAARDEN IN EEN NOTENDOP

De samenvatting van de belangrijkste voorwaarden voor het reserveren en het gebruik van de Buurtschuur door leden van het Buurtschap Nobelhorst Midden:

 • Alleen leden van het Buurtschap Nobelhorst Midden kunnen via deze website www.buurtschapnobelhorst.nl de buurtschuur reserveren voor eigen gebruik, tegen een kleine vergoeding en een borg. Dat kan hooguit 90 dagen van te voren. Het doen van reserveringen voor of namens derden/niet leden is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om de buurtschuur te laten gebruiken door derden/niet leden.
 • De gebruiker heeft geen betalingsachterstand.
 • Er mogen geen op winst gerichte activiteiten worden georganiseerd, wel activiteiten die een
  sociaal maatschappelijk karakter hebben, in het belang van Nobelhorst. De buurtschuur
  verhuren aan partijen die aan bovenstaande niet voldoen, maar hier naartoe komen om het
  karakter van de buurtschuur en de sfeer en graag willen vergaderen wordt een markt conforme vergoeding gevraagd (denk bijvoorbeeld aan waterschap of een woning coöperatie van buiten Almere). Alleen mogelijk van maandag t/m vrijdag
 • Bij het maken van een reservering van de Buurtschuur via de website verklaart de aanvrager zich akkoord met de uitgebreide gebruiksvoorwaarden.
 • Van een reservering krijgt de aanvrager een mail van ontvangst. Nadat de aanvraag op de voorwaarden is getoetst krijgt de aanvrager een mail dat de aanvraag is aangenomen of afgewezen.
 • Na het doen van een reservering kan aanvullende informatie worden verkregen op het emailadres buurtschuur@buurtschapnobelhorst.nl.
 • De gebruiker betaalt de gebruikskosten bij de reservering en een borg bij de sleuteloverdracht. De borg wordt na de gebruiksperiode teruggegeven als de Buurtschuur weer schoon en netjes is overgedragen aan de beheerder en de gebruiker zich gehouden heeft aan deze voorwaarden.
 • De gebruiker draagt zorg voor de (brand)veiligheid. De vluchtwegen dienen te zijn geborgd. Roken en (open) vuur zijn niet toegestaan. Versieringen dienen brandveilig te zijn. Het maximaal aantal toegestane personen bedraagt 46. De geluidsnormen mogen niet worden overschreden. Het aansluiten van eigen elektrische/elektronische apparatuur of van (elektrische) grootverbruikers is niet toegestaan. Aanbouwen, uitbreidingen en wijzigingen op welke wijze dan ook zijn niet toegestaan.
 • Bij storingen of defecten kan de dienstdoende beheerder worden gebeld. Het telefoonnummer wordt verstrekt door de beheerder bij de voorinspectie.
 • In de gevallen dat deze voorwaarden niet voorzien, beslist het Bestuur.

Toelichting op uitgebreide gebruiksvoorwaarden en inspectieformulier

Download hier de gebruikersgids,

Moet ik borg betalen? Ja. Bij de voorinspectie betaalt de gebruiker de borg aan de beheerder. Dit kan contant of via een digitale overmaking (“Tikkie”). De ontvangst door de beheerder wordt aangetekend op het inspectieformulier. De gebruiker krijgt de borg terug als de gebruiker de buurtschuur gelijk of beter oplevert dan bij de voorinspectie en de gebruiker zich aan de uitgebreide gebruiksvoorwaarden heeft gehouden. De ontvangst door de gebruiker wordt aangetekend op het inspectieformulier.

 

Ja. Het gebruik eindigt met de eindinspectie. Dan moet de staat van de Buurtschuur
minimaal gelijk zijn aan de staat bij de voorinspectie, die is vastgelegd op het inspectieformulier.
Ja. Er is een geluidsinstallatie aanwezig.De gebruiker mag de door de Gemeente Almere vastgestelde geluidsnormen niet overschrijden.

Het is mogelijk om via kabels of bluetooth verbinding te maken met een laptop, tablet of smartphone. Ook is er een beamer met een scherm.

Kijk in de Gebruikersgids Buurtschuur voor de installatie en werking ervan.

Ja. Er is wifi in en om de Buurtschuur. Het wachtwoord staat op het inspectie formulier.
Nee. Als lid mag je niet gebruik maken van faciliteiten van de Buurtschap als je betalingsachterstand hebt. Is de betalingsachterstand niet jou schuld, neem dan contact op met financiën@buurtschapnobelhorst.nl zodat je alsnog gebruik kunt maken van de Buurtschuur.
In de Gebruikersgids Buurtschuur kun je een indruk krijgen van de inventaris.
I.v.m. de veiligheidseisen is het maximale aantal gasten beperkt tot 46. Hier is het aantal zitplaatsen op afgestemd. Er zijn klapstoelen, 8 tafels, 12 hoge krukken voor 3 hogetafels en een grote tafel  met een houten bank.
De gebruikskosten zijn inclusief electra, water, onderhoud, verwarming, gebruik van de aanwezige inventaris en aan de gebruiker ter beschikking gestelde schoonmaakartikelen.

De gebruikskosten zijn exclusief drinken en eten, wegbrengen van afval, schoonmaken en opruimen van de buurtschuur en het leeghalen van de vaatwasser aan het einde van de gebruiksperiode.

Ja, aan de haakjes die boven de openslaande deuren zijn aangebracht. Feestversiering en aanleding mogen niet brandgevaarlijk zijn.
Ja de beheerders zijn via mail bereikbaar via buurtschuur@buurtschapnobelhorst.nl. Tijdens het gebruik is de dienstdoende beheerder bereikbaar via de beheerderstelefoon. Dit nummer staat op het inspectieformulier.
In de gebruikersgids staan foto’s van de opstelling van het meubilair zoals u deze aantreft bij de voorinspectie en weer moet achterlaten bij de eindinspectie.

Ja, dat is mogelijk wanneer de gewenste nieuwe datum nog beschikbaar is (niet meer dan 3 maanden
vooruit). Stuur hiervoor een bericht naar de beheerders van de buurtschuur
(buurtschuur@buurtschapnobelhorst.nl). Zet in dit bericht je huidige gereserveerde datum, de
gewenste datum en je telefoonnummer. De beheerder neemt dan zo spoedig mogelijk contact hierover
met je op.

Ja, dat kan. Alleen moeten we hiervoor wel €7,50 aan administratiekosten in rekening brengen. Is het
moment van annulering van je reservering tot 7 dagen voor de gebruiksdatum, kan je het geld niet meer
terug krijgen. De reden hiervoor is dat we op zo’n korte termijn de buurtschuur niet meer kunnen
verhuren aan iemand anders. Stuur voor annulering een bericht naar buurtschuur@buurtschapnobelhorst.nl.

Het rekening nummer is : NL27INGB0006146327 tnv Cooperatieve Ver.Buurtcooperatie Nobelhorst.

De betaling van de gebruikskosten wordt direct bij het reserveren op de website voldaan. De borg wordt contant betaald aan de beheerder. Eventuele andere betalingen kunnen worden overgemaakt naar de penningmeester op bovenstaand nummer.

In principe is de gebruiker verantwoordelijk voor ongevallen en schade ten gevolge van het gebruik van de Buurtschuur en inventaris. Van de gebruiker wordt verwacht dat hij alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen neemt ter voorkoming van schades of ongevallen.
Nee. Het is niet toegestaan om zelf (elektrische) grootverbruikers mee te nemen en aan te sluiten op de bestaande installatie of de Buurtschuur uit te breiden of aan te bouwen.
Het bestuur heeft besloten om het springkussen voorlopig alleen nog maar te gebruiken voor activiteiten van het buurtschap en niet meer voor incidenteel gebruik.

Ook het (laten)neerzetten en gebruik van een eigen springkussen is niet toegestaan. Dit heeft te maken met de aansprakelijkheid.

Reserveer hier de Buurtschuur

Laden...

Neem een kijkje in de buurtschuur via Google Maps!

buurtschuur reseveren