Het bankrekening nummer van Buurtschap Nobelhorst Midden is NL 27 INGB 000 61463 27

Graag overschrijvingen onder vermelding van uw adres (straat en huisnummer),