Voorzieningen in Nobelhorst

Waar mensen wonen zijn voorzieningen nodig, zo simpel is dat. Van gezondheidszorg en scholen tot sportmogelijkheden, openbaar vervoer en winkels voor de dagelijkse boodschappen. In Nobelhorst streven we al vanaf het begin naar een vorm van (tijdelijke) voorzieningen, zodat je er eigenlijk niets hoeft te missen.

 

Openbaar Vervoer

In overleg met Connexxion en gemeente Almere is er al vanaf de start van Nobelhorst een busverbinding.
In principe is een busverbinding bij een laag inwonertal nog niet verplicht.

Toch hebben de eerste bewoners van Nobelhorst een busverbinding in de ochtenduren en eind van de middag weten te realiseren.
Wanneer Nobelhorst groter wordt, zal een permanente busverbinding mogelijk zijn.

Er zijn twee bushaltes in Nobelhorst. Eén aan de Nobellaan (ter hoogte van de Infoschuur) en één op de Marie Curielaan / Nobellaan.

De dienstregeling concentreert zich momenteel in de spitsuren in de ochtend en middag. Lijn 17 van/naar halte Sallandse kant.
Van daaruit is aansluiting met andere buslijnen.
Raadpleeg Connexxion voor actuele tijden.

Basisschool

De in Nobelhorst gelegen school is het hele jaar dagelijks open van zeven uur ’s morgens tot zeven uur ’s avonds.

Het concept van een Sterrenschool is een moderne klantgerichte school die wordt opgebouwd rond vijf sterren (speerpunten). School is niet de enige plek waar kinderen leren hoe de wereld in elkaar zit. Door school, gezin en buurt samen te brengen, bouwt Sterrenschool Het Universum aan een leefwereld waarin kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen, samen met gezinsleden en buurtbewoners. In de middagen worden er workshops georganiseerd waarbij de hulp van deze participanten een meerwaarde kan hebben voor ons onderwijs.

  • BASIS TAAL, REKENEN, LEZEN; nadruk op taal-, reken- en leesonderwijs.
  • MAATWERK:  Individuele leerlijn, maatwerk de gepersonaliseerde leerreis met ondersteuning d.m.v. ICT.
  • FLEXIBEL:  De ruime openingstijden van 7:00 uur tot 19:00 uur.
  • SAMEN:  Verregaande integratie tussen school, kinderopvang en naschoolse activiteiten. Er wordt vanuit een pedagogisch kader samen gewerkt aan een doorgaande lijn.
  • OMGEVING: De binding tussen school en buurt.

Gaandeweg zullen de sterren de komende jaren worden ingevuld.

Voor meer informatie

BuurtWhatsapp – Boeven de buurt uit 

De werkgroep heeft in samenwerking met politie en gemeente de buurtwhatsappgroep opgericht. Bewoners kunnen zich aanmelden voor deelname aan de groep en op die manier Nobelhorst veilig houden.
Samen met andere buurtbewoners vormt u in deze Whatsappgroep de extra ogen en oren in de wijk.
Samen zorgt u er voor dat onze wijk onaantrekkelijk wordt voor inbrekers, door alert te zijn en elkaar te waarschuwen.

Doet u mee?
Informatie over aanmelden >> 
Informatie SAAR richtlijnen >>
Politie Almere Buiten – Hout >>
Tips >>  

Gezondheidscentrum

Huisartsenpraktijk Nobelhorst is inmiddels in Nobelhorst gevestigd. Bent u op zoek naar de huisarts van vroeger, die tijd voor u neemt, u en uw gezin kent, op de hoogte is van uw medische status en openstaat voor uw wensen met betrekking tot uw zorg? Dan bent u bij huisartsenpraktijk Nobelhorst aan het goede adres. Zij onderscheiden zich door u huisartsenzorg op maat te verlenen in een vriendelijke praktijk, voorzien van alle moderne technieken en mogelijkheden en daarbij toch het gevoel te creëren van de “ouderwetse” dokter die de patiënten kent en weet wat er leeft. In de praktijk zijn op verschillende tijden een huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, fysiotherapie en de apotheekservice aanwezig.

Gezondheidscentrum Nobelhorst

 

Moestuinen

Zelf groenten verbouwen, puur natuur uit je eigen moestuin. Ook dat kan op Nobelhorst.
Leden kunnen zich inschrijven voor een moestuintje. Er zijn 7 moestuintjes langs de Buurtschuur en 16 naast de archeologische vindplaats.
De kosten voor een moestuintje zijn € 25 , — per jaar.
Op dit moment zijn alle moestuintjes bezet.
Wilt u in aanmerking komen voor een moestuintje, dan kunt u zich inschrijven en wordt u op een wachtlijst geplaatst.
Er wordt natuurlijk van u verwacht dat u het moestuintje gaat gebruiken. Tuintjes die verwaarloosd of niet in gebruik genomen worden, worden terug genomen door het Buurtschap en opnieuw uitgegeven.

Kiala

Je kan pakketten laten afleveren bij het Kiala punt van de winkel
La Coppelia’s shop in Nobelhorst.

Ook kun je je pakje versturen via Kiala, daarvoor ga je naar kiala.nl en print je een e-verzendbewijs, daarmee kom je naar de winkel en wordt je pakje verstuurd.

Kijk voor meer informatie op Kiala

Spreekuur toezichthouder en wijkregisseur van de Gemeente Almere

Namens Gemeente Almere is per 1 januari 2017 Arnold Dikken de toezichthouder van de openbare ruimte in Nobelhorst.

Alle meldingen over de openbare ruimte kan je bij hem kwijt.

Arnold is elke woensdag van 15.00 tot 16.00 uur aanwezig in de Infoschuur.

Tref je Arnold niet, dan kunnen de meldingen via de website van de Gemeente Almere of via het telefoonnummer 14036 doorgegeven worden of via email info@almere.nl. Voor meer informatie verwijzen we naar de gemeente.

Arnold is opzichter van Gemeente Almere. Bij hem kan je terecht met voornamelijk de technische vragen vragen over bijvoorbeeld de planning van de inrichting van openbare ruimte, uitvoering, problemen met aannemers e.d., kapot gereden straten e.d. In principe alles wat gaat over de openbare ruimte tijdens de bouw.

Per September 2016 heeft Nobelhorst ook een eigen wijkregisseur, Lilian Stap. In Almere zijn in de stadsdelen wijkregisseurs voor de Gemeente werkzaam. Zij houden zich bezig met bewonerswensen en organiseren bewonersbijeenkomsten om de wensen te coördineren. Lilian is elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur aanwezig in de Infoschuur.

Bij haar kan je terecht met vragen over het dagelijks beheer van de wijk, over zaken in de openbare ruimte (na de definitieve inrichting), over spelen (bijv. een kapot toestel), vragen over bewonerswensen en initiatieven in de openbare ruimte, vragen over overlast. Niet over burenruzies, daar wordt buurtbemiddeling of de wijkagent voor ingeschakeld.
Lilian zet vragen uit naar de juiste personen en zorgt er voor dat de juiste personen binnen de gemeente betrokken worden.

Tref je Lilian niet, dan kunnen de meldingen via de website van de Gemeente Almere of via het telefoonnummer 14036 doorgegeven worden of via email info@almere.nl.

Voor meer informatie verwijzen we naar de gemeente.

Website gemeente

Grondstoffeninzameling (Afval)

Door het buurtschap (destijds nog de buurtcoöperatie) is de wens uitgesproken om de afvalinzameling geheel via ondergrondse inzameldepots (OID) te organiseren. Dit betekent verschillende verzamelpunten voor verschillende afvalsoorten, want het afval wordt gescheiden ingezameld en verwerkt. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeente geleverd, waarbij afval weer als grondstof wordt gebruikt. Uitgangspunt is restafval, glas en kleding containers op een beperkt aantal punten (dus op meer afstand) en bioafval, papier en plastic dichterbij. Voordeel van deze methode voor de bewoners is dat de kliko’s uit de tuin en het straatbeeld verdwijnen.

Op Nobelhorst is tijdens de ALV van 5 november 2014 gestemd en hebben de leden aangegeven dat de meerderheid akkoord gaat met een pilot met ondergrondse afvalcontainers. Omdat het nogal een investering is om OID’s te plaatsen, kan dat pas bij definitieve inrichting / bestrating. Sinds 2016 is Nobelhorst overgestapt naar bovengrondse inzameldepots. Vanaf 4 januari 2016 is er een proef van 1 jaar gestart met BID’s (Bovengrondse Inzameling Depot). Bij de definitieve inrichting van de gebieden, zal worden overgestapt naar ondergrondse inzameldepots.

Bij de buurtschuur kan gebruikt frituurvet en kunnen printcartridges worden ingeleverd.