Kinderopvang

 • Kinderopvang Sterrenrijk is een particuliere kinderopvangorganisatie, waar kinderen van 0 tot 13 jaar opgevangen worden. In samenwerking met de twee basisscholen ‘Het Universum’ en ‘De Verwondering’ vormen wij een campus in de wijk Nobelhorst. Door school, opvang, gezin en buurt samen te brengen, bouwen we gezamenlijk aan een leefwereld waarin de kinderen in de volle breedte kunnen leren en ontwikkelen.  
 • Dagopvang
  Op onze dagopvang worden kinderen tussen de 10 weken en 4 jaar opgevangen. Ouders kunnen hun kinderen vanaf 07.00 uur tot 19.00 onderbrengen in een veilige en verantwoorde omgeving, onder begeleiding van professionele pedagogisch medewerkers.
  De dagopvang bestaat uit acht ‘horizontale’ basisgroepen.
  • babygroepen 0 tot 1 jaar
  • dreumesgroepen 1 tot 2 jaar
  • peutergroepen 2 tot 4 jaar
  • peuterplusgroep in de basisschool 3 tot 4 jaar  
 • Buitenschoolse opvang
  Bij onze buitenschoolse opvang worden kinderen tussen de 4 jaar en 13 jaar opgevangen. De voorschoolse opvang is van 7.00 uur tot 8.30 uur en de naschoolse opvang van 14.00 tot 19.00 uur. Tijdens studie- of vakantiedagen kunnen ouders hun kinderen de gehele dag onderbrengen van 7.00 tot 19.00 uur.
  De opvang vindt plaats in een compleet ingericht pand waar onderwijs en vrije tijd samen komen. Professionele pedagogisch medewerkers bieden de kinderen een gevarieerd activiteitenaanbod aan en tijdens de vakanties worden er diverse leuke uitstapjes georganiseerd.
  De buitenschoolse opvang bestaat uit zeven basisgroepen.
  • Onderbouwgroepen 4 tot 7 jaar
  • Bovenbouwgroepen 7 tot 13 jaar
  • Eén gemengde groep verschillende leeftijden samen.

Kijk voor meer informatie op https://kinderopvangsterrenrijk.nl/

52R2ZCGH