Op 28 december 2016 is de AED geplaatst in de hal bij de melkfabriek. Inmiddels is de AED getest en gerapporteerd. Elke 3 maanden zal de AED getest worden.

Wij verzoeken de leden met geldig EHBO/BHV-diploma, die deze AED kunnen gebruiken, zich beschikbaar te willen stellen om in noodsituaties direct te kunnen handelen, om zich via de mail te melden bij het bestuur.  Zij zullen dan een lijst aanleggen van personen die ingeschakeld kunnen worden en deze personen informeren hoe zij toegang krijgen tot de ruimte waar deze AED hangt.