Scholen

Sterrenschool het Universum
Sterrenschool het Universum, is de eerste basisschool die zich gevestigd heeft in Nobelhorst. Sterrenschool het Universum biedt onderwijs en opvang op maat.

Het uitgangspunt is dat uw kind zijn/haar talenten kan ontwikkelen en de ruimte krijgt om zich in zijn eigen tempo te ontwikkelen. Talentontwikkeling, gepersonaliseerd leren met behulp van ICT, ontdekkend leren en plezier gaan bij ons hand in hand.

Het Universum is oneindig groot, daar valt altijd iets te ontdekken!

De Verwondering

Kinderen zijn de toekomst. En daar willen wij ze natuurlijk zo goed mogelijk op voorbereiden. Deze voorbereiding gaat volgens De Verwondering verder dan goed leren lezen, schrijven en rekenen. Zij kijken ook vanuit het begrip duurzaamheid naar de toekomst van uw kind. Dit doen zij door dit te integreren in het lesaanbod en handelen. Door verbinding en het voorleven wordt duurzaamheid zo op een natuurlijke manier onderdeel van het leven van onze kinderen.

Zij zijn de eerste volledig ecologische basisschool in Nederland en zijn gehuisvest in Almere Nobelhorst. 

Montessori Campus

In de zomer van 2023 opent Montessori Campus officieel de deuren, maar al voor die tijd kunnen kinderen kennismaken met de nieuwe school. Vanaf 2021 krijgen kinderen van 4 t/m 14 jaar al les volgens dit nieuwe onderwijsconcept. De Campus kan namelijk tijdelijk in het schoolgebouw aan de Marie Curielaan gehuisvest worden.

Zodra de nieuwbouw gereed is, gaan primair onderwijs, voortgezet onderwijs en kinderopvang één organisch geheel vormen op de nieuwe locatie. De Campus is een eenheid voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar. De overgang tussen opvang en school, de overstap naar een andere school of bij het wisselen van leerjaar hanteren zij bewust niet. Zij zien dat dit barrières zijn die altijd een stagnatie in de ontwikkeling van het kind betekenen. Op de Campus zien ze ieder kind als een uniek individu. Bij groepsindelingen houden ze niet alleen rekening met de leeftijd van het kind, maar vooral met de persoonlijke ontwikkeling, leerdoelen, interesses en behoeften.