Uitgebreide gebruiksvoorwaarden buurtschuur

Het is noodzakelijk gebleken om de voorwaarden voor het gebruik van de buurtschuur nog eens goed tegen het licht te houden, omdat gebleken is dat veel leden niet op de hoogte zijn van de voorwaarden waaraan het Bestuur, de beheerders en de gebruikers van de buurtschuur moeten voldoen.

De afgelopen periode is het gebruik van de buurtschuur zo langzamerhand uitgegroeid tot een soort van partycentrum. Steeds vaker blijkt dat gebruikers zich niet aan de voorwaarden houden.

Het gebruik van de buurtschuur moet voldoen aan de uitgangspunten die door de Gemeente Almere en Ymere zijn vastgesteld. Het bestuur heeft deze vertaald in de nieuwe uitgebreide gebruiksvoorwaarden en deze voorwaarden zijn op deze website geplaatst. Een verkorte versie kunt u onderstaand nalezen.

De uitgebreide gebruiksvoorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te verschaffen over de rechten en plichten van het Bestuur, de beheerders en de gebruikers van de Buurtschuur, inventaris en alles wat daar verder bij hoort. De teksten zijn in gewoon Nederlands geschreven om ze begrijpelijk te houden. Ze hebben niet de potentie om 100% juridisch waterdicht te zijn. Gezond verstand prevaleert.

De gemeente Almere en Ymere stimuleren de participatie van bewoners in de totstandkoming, zeggenschap, beheer en prettig leefbaar maken van de woonomgeving. Om de buurt daar gereedschappen voor te geven hebben de gemeente Almere en de (woningbouw)vereniging Ymere samen op 25 april 2013 bij notariële akte het Buurtschap Nobelhorst Midden opgericht. Met de oprichting van het Buurtschap heeft het Buurtschap en dus de leden van het Buurtschap, het beheer, de exploitatie en het gebruik gekregen van de Buurtkavel en de Buurtschuur. Hiermee heeft de buurt een plaats gekregen waar buurtbewoners en ondernemers elkaar fysiek kunnen treffen en kunnen organisatorische processen worden gefaciliteerd om uiteindelijk de wederzijdse beïnvloeding, betrokkenheid en buurtschapszin tot stand te brengen.

De Buurtschuur is te gebruiken voor alle leden van het Buurtschap voor sociale activiteiten die de “buurtschapszin” bevorderen. Er zijn daarvoor geen gebruikskosten voor de Buurtschuur verschuldigd mits de activiteit wordt overlegd met het Bestuur. Ook het Bestuur kan zelf sociale activiteiten organiseren. Voor de sociale activiteiten kan de Buurtschuur tot hooguit een jaar van te voren worden gereserveerd.

De Buurtschuur is ook voor leden beschikbaar voor eigen gebruik, dat ook in of om het eigen huis gedaan zou kunnen worden. Denk dan aan een verjaardagsfeestje van een (inwonend) lid. Het eigen huis en tuin zijn in enkel geval daar wellicht te klein voor en dan kan er gebruik worden gemaakt van de Buurtschuur. Het is niet toegestaan de Buurtschuur te reserveren voor of namens derden/niet-leden of te laten gebruiken door derden/niet-leden. Leden kunnen voor eigen gebruik de Buurtschuur hooguit 90 dagen van te voren reserveren.

Commerciële activiteiten en concurrentievervalsende activiteiten zijn in de Buurtschuur niet toegestaan.

Ook de gemeente Almere en Ymere mogen de Buurtschuur gebruiken voor bewonersgerichte activiteiten. Ze houden daar o.a. participatie- en voorlichtingsbijeenkomsten voor de eerste Buurtschappen in de wijk Nobelhorst. Omdat deze bewonersbijeenkomsten lang van te voren gepland worden mogen zij tot hooguit een jaar vooruit de Buurtschuur reserveren.

De Buurtschuur is een houten opstal. Brandveiligheid is dus belangrijk. Er zijn in de voorwaarden dan ook maatregelen opgenomen om brand door bijvoorbeeld (open) vuur of kortsluiting te voorkomen. En als er brand uitbreekt is het belangrijk om de gevolgen te beperken o.a. door het aantal toegestane personen in de Buurtschuur te beperken tot 46.


Samenvatting van de Uitgebreide Voorwaarden Buurtschuur van 17 januari 2017
De leden kunnen alleen via de website www.buurtschapnobelhorst.nl de Buurschuur reserveren voor eigen gebruik. Dat kan hooguit 90 dagen van te voren.

Het doen van reserveringen voor of namens derden/niet-leden is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan om de Buurtschuur te laten gebruiken door derden/niet-leden .

Bij het maken van een reservering van de Buurtschuur via de website verklaart de aanvrager zich akkoord met de voorwaarden.

Van een reservering krijgt de aanvrager een mail van ontvangst. Nadat de aanvraag op de voorwaarden is getoetst krijgt de aanvrager een mail dat de aanvraag is aangenomen of afgewezen.

Na het doen van een reservering kan aanvullende informatie worden verkregen op het emailadres buurtschuur@buurtschapnobelhorst.nl.

De gebruiker betaalt de gebruikskosten bij de reservering en een borg bij de sleuteloverdracht. De borg wordt na de gebruiksperiode teruggegeven als de Buurtschuur weer schoon en netjes is overgedragen aan de beheerder en de gebruiker zich gehouden heeft aan de voorwaarden.

De gebruiker draagt zorg voor de (brand)veiligheid. De vluchtwegen dienen te zijn geborgd. Roken en (open) vuur zijn niet toegestaan. Versieringen dienen brandveilig te zijn. Het maximaal aantal toegestane personen bedraagt 46. De geluidsnormen mogen niet worden overschreden. Het aansluiten van eigen elektrische/elektronische apparatuur of van (elektrische) grootverbruikers is niet toegestaan. Aanbouwen, uitbreidingen en wijzigingen op welke wijze dan ook zijn niet toegestaan.

In de gevallen dat deze voorwaarden niet voorzien, beslist het Bestuur.

 


Uitgebreide gebruikersvoorwaarden Nobelhorst Midden:

Uitgebreide gebruiksvoorwaarden Buurtschuur versie 1.01 inclusief bijlagen

 


Inspectieformulier

Inspectieformulier gebruik_v02_20170721