Zaterdag 24 september 2016 wordt de Mesolithische Hut op de archeologische vindplaats aangepakt door Bureau Archeologie en Monumentenzorg van de gemeente Almere.

Op de archeologische vindplaats Nobelhorst ‘De Brink’ is in 2011 een Mesolithische hut nagebouwd. Deze plek werd namelijk 10.500 jaar geleden bewoond door rondtrekkende jagers en verzamelaars. De plek zal altijd onbebouwd blijven en op deze manier is een stukje van de rijke geschiedenis van de stad zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar.