In het voorjaar is een werkgroep ‘spelen’ samengekomen om te brainstormen over de mogelijkheden om speelelementen te plaatsen op de Brink (het gedeelte tussen de Buurtschuur tot achter de Infoschuur).  De gemeente heeft leverancier Eibe de opdracht gegeven om een ontwerp te maken, waarin de wensen van de werkgroep zijn verwerkt. De werkgroep is uitgegaan van natuurlijke materialen die passen bij de omgeving. Het ontwerp van Eibe is vrijdagavond 30 september ontvangen van de gemeente. Deze week zal de werkgroep speelvoorzieningen bij elkaar komen om het uitgewerkte voorstel voor de Brink met speelvoorzieningen te bespreken. Er zijn twee opties opgesteld waarin een keuze gemaakt zal worden. De kinderen van Nobelhorst zullen ook om hun mening gevraagd worden

De doeltjes die nu bij de Buurtschuur staan kunnen verplaatst worden naar het grasveld naast de Infoschuur/Huisartsenpraktijk. De vraag is nog wel wanneer dit gaat gebeuren. Vanwege de zomervakantie heeft dit stil gelegen bij de gemeente. De doeltjes staan dus tijdelijk op het veld. Omdat de doeltjes op grond van het Buurtschap staat, wordt er verwacht dat leden meehelpen met het verhuizen van de doeltjes. De doeltjes mogen daar blijven staan tot er plannen zijn voor bebouwing.  Houd de website en Facebook in de gaten.
Als vereniging moeten we na het verplaatsen gaan bedenken wat we in plaats van de doeltjes willen realiseren in de speeltuin naast de Buurtschuur. We hebben de zandbakelementen van de gemeente gekregen en deze zullen ook nog een plek moeten vinden in de speeltuin.