Afgelopen weken hebben de bewoners van de Bosrandbuurt in Nobelhorst kunnen stemmen over de inrichtingsplannen van hun buurt. Daarmee is het participatietraject voor de openbare ruimte afgerond. Inrichtingsplannen moeten namelijk, na het participatietraject, formeel na stemming in de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd. Met de bewoners is vooraf afgesproken dat er niet gestemd wordt via de Algemene Ledenvergadering, maar via een schriftelijke stemming per buurt.  Met 43 stemmen voor en 3 stemmen tegen zijn de inrichtingsplannen (bouwvelden 2 en 5) goedgekeurd.