Henk van Koningsveld heeft zijn functie als ad-interim voorzitter binnen het bestuur van Buurtschap Nobelhorst Midden per 1 januari 2017 beëindigd (zie ander bericht).

Het bestuur heeft in de laatste bestuursvergadering van 2016 een voorstel gedaan om het dagelijks bestuur te laten bestaan uit de volgende personen. Dit is in de bestuursvergadering op 4 januari 2017 bekrachtigd.

  • Voorzitter Jacquelina Hartong
  • Penningmeester Bianca Bolognese
  • Secretaris Netty Woons

Door het vertrek van Henk zullen een aantal taken door het bestuur en met name de voorzitter en secretaris worden overgenomen, zij zullen onderling bepalen wie welke zaken overneemt.

De financiële zaken blijven in handen van de penningmeester.

De overige bestuursleden Coos Boomsma en Debbie Gerits blijven algemeen lid.

Debbie Gerits is momenteel met zwangerschapsverlof.