Helaas wordt er inderdaad op vele wegen in en om Nobelhorst veel te hard gereden. Het bestuur is hier door meerdere bewoners over benadert.
De intentie is dat Nobelhorst een 30 km gebied zal worden en zelfs op sommige stukken 15km. Op dit moment is het nog onduidelijk mede omdat de borden ontbreken. Deze zullen pas bij definitieve inrichting geplaatst worden.
Zolang in Nobelhorst de wijken nog bouwgebied en in ontwikkeling zijn en niet definitief ingericht kan er niet worden gehandhaafd.
Wel wordt er eind juli weer een snelheidsmeter geplaatst waarmee het aantal auto’s en de snelheid kan worden geregistreerd. Met die gegevens kan men dan weer verder en ook de politie informeren over de situatie.