Het bestuur is benadert ivm vragen over blauwalg bij het water bij de buurtschuur en de speeltuin.RWS doet de controle’s buitendijks dus in de randmeren. Binnendijks doet de Omgevingsdienst het.

Dit is maar een heel klein “strandje” dat ligt aan een brede sloot. Op deze locatie verwachten we geen blauwalg want de het water is te ondiep. Blauwalg dient een voedingsboden te hebben en komt alleen voor bij dieptes meer dan 50 cm. Dit strandje is bij de Omgevingsdienst ook niet aangemerkt als een officieel zwemstrand. Hier nemen ze geen watermonsters.

Het zwemmen of spelen in het water daar is voor eigen risico.