Beste leden,

Op 11 oktober jl. heeft er, zoals in de Algemene Leden Vergadering aangekondigd, een inspectie aan de speeltoestellen plaatsgevonden die onder het beheer van buurtschap Midden vallen (de 2 doelen op de Brink en de schommel naast de buurtschuur).
Uit het rapport is naar voren gekomen dat de netten van de doelen vervangen zullen moeten worden.
Wij zullen offertes opvragen voor het laten repareren van de netten.

Het inspectierapport is hier te vinden: Inspectie Nobelhorst.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 8 oktober jl. is er een stemming geweest betreffende speeltoestellen:
e) Stemmen offerte speeltoestellen. Het gaat om een principestem. Het bestuur zal nog navraag doen bij de gemeente om te achterhalen of de vereniging niet kan aanhaken op het contract van de gemeente. Indien dit niet het geval is dan zal de stemming gelden voor het geoffreerde contract. Wel zal hierbij nog gekeken worden of de aansprakelijkheid met de controle overgaat op de controlerende partij.

Naar aanleiding van de stemming hebben wij alvast antwoord op de vraag hoe het zit met de aansprakelijkheid op het moment dat een speeltoestel is gecontroleerd.
Van het bedrijf dat de inspectie voor ons heeft uitgevoerd op de 3 speeltoestellen die onder de verantwoordelijkheid vallen van buurtschap Midden ontvingen wij het volgende antwoord:
“De verantwoordelijkheid bij een verwonding/ongeval met een speelobject is en blijft, ook na reparatie van een speelobject, liggen bij de eigenaar van het object. Door het regelmatig (laten) inspecteren van de speelobjecten en waar nodig de reparaties uit te laten voeren kunt u middels het inspectierapport en een overzicht van uitgevoerde reparaties aantonen dat u er alles aangedaan heeft om het toestel veilig te houden.”

De verantwoordelijkheid zal dus altijd bij de eigenaar van het object blijven, het is dus aan ons om ervoor te zorgen dat wij de toestellen regelmatig laten controleren en waar nodig is te laten repareren.

Wij hebben nog geen antwoord van de gemeente wat betreft de vraag of de vereniging kan aanhaken op het contract van de gemeente. Zodra wij hier een antwoord op hebben zullen wij dit ook naar jullie communiceren.

Mochten jullie vragen hebben naar aanleiding van dit bericht dan ontvangen wij die graag via bestuur@buurtschapnobelhorst.nl

Met vriendelijke groet,
Landa, Kirsten & Bjorn
Ad-interim bestuur