Laden Evenementen

Algemene Ledenvergadering (ALV) Buurtschap Nobelhorst Midden wordt gehouden in de Sterrenschool Het Universum op 30 november 2016 vanaf 19:30 uur. Inloop vanaf 19:15.

De agenda en een link  naar de documenten met wachtwoord zijn naar een ieder vandaag per mail toegestuurd worden.

—————————————————————————————————————————

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) Buurtschap Nobelhorst Midden

datum: 30 november 2016 vanaf 19:30 uur. Inloop vanaf 19:15 uur.

locatie: Sterrenschool Het Universum

Alle documenten staan op onze website https://www.buurtschapnobelhorst.nl/2016/11/21/documentatie-alv-30-11-16/ met een wachtwoord. Indien u geen mail ontvangen heeft, neem dan contact op met het bestuur@buurtschapnobelhorst.nl.

Agenda:

 1. Opening, welkom (Paul Nobelen Voorzitter ALV en Bestuur)
 1. Vaststelling verslag vorige vergadering (bijgevoegd)
 1. Sinterklaasviering (BESLUITVORMEND – Sacha De Ruiter)
 1. AED (BESLUITVORMEND)- Bianca Bolognese
  • Uitwerking opties en kosten
  • Voorstel bestuur
 1. Container (BESLUITVORMEND– Bianca Bolognese)
  • Uitwerking opties en kosten (bijlagen offertes)
  • Voorstel bestuur
 1. Buurtschuur (BESLUITVORMEND– Bianca Bolognese)
  • Begroting 2017
  • Tariefvoorstel buurtschuur
  • Toelichting gebruik en reservering
 1. Sociale buurtmarkt (INFORMEREND)
  • Toelichting project (Jacquelina Hartong)
  • Begroting project (bijlage begroting markt– Bianca Bolognese)
 1. Speelvoorzieningen De Brink, Reinwaterbuurt (INFORMEREND – Bianca Bolognese)
  • Toelichting keuze Reinwaterbuurt werkgroep(afwijkend van voorstel)
  • Consequenties voor de vereniging (financieel,meerjarig)
  • Beheer en onderhoud
 1. Afval en terugkoppeling voortgang pilot (BESLUITVORMEND – Bianca Bolognese)
 1. Begroting en Contributie vaststelling 2017 (BESLUITVORMEND – Bianca Bolognese)
 1. Voordracht toetreding bestuurslid Netty Woons (BESLUITVORMEND – Jacquelina Hartong)
 1. Stemming
 1. Pauze
 1. Rondvraag en gelegeheid tot het stellen van vragen over onderstaande stukken
  • Website
  • Springkussen
  • Debiteuren
  • Hanging baskets
  • Windpark Zeewolde
  • Toelichting
 1. Sluiting vergadering

Spreek- en stemrecht tijdens ALV

U bent lid als u het entreegeld heeft voldaan en geen achterstallige betalingen van contributie heeft. Is dit wel het geval, dan heeft u geen spreek- en stemrecht tijdens de ALV.

Machtigingsformulier

Bent u zelf niet in de gelegenheid om de ALV bij te wonen, maar wilt u wel graag uw stem laten horen over de voorstellen, dan kunt u een ander machtigen. Het machtigingsformulier staat ook op de website.

Deel dit verhaal! Kies je platform!

Geef een reactie