Laden Evenementen

Aanmelden: cburgers@deschoor.nl

Hoe is de sociale infrastructuur in Almere Hout en in Nobelhorst tot ontwikkeling gekomen?

Wat kan hieruit afgeleid worden voor de toekomst?

Afgelopen jaar heb ik in opdracht van de gemeente en De Schoor de sociale infrastructuur van Almere Hout in kaart gebracht. De bevindingen en aanbevelingen staan in het advies vernieuwend welzijn Almere Hout. 

Het is mede aan bewoners en professionals in de wijk hoe de sociale infrastructuur zich verder ontwikkelt. In deze interactieve webinar komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

• Toegankelijkheid van buurtontmoetingsplekken

• De rol van buurtschappen en kavelwegverenigingen bij samenlevingsopbouw

• Wijkteam in Almere Hout

• Samenwerking in de wijk

• Urgentie voor jongerenwerk

• Publieke ontmoetingsruimtes

Deel dit verhaal! Kies je platform!

Geef een reactie