FAQ items aan het laden...
Werkgroep Afval( Grondstoffen)2020-05-13T09:26:44+02:00

Werkgroep Afvalbeheer

Nobelhorst wil gaan voor duurzame afvalinzameling. Dit betekent dat zoveel mogelijk afval gerecycled kan worden. Dat kan alleen als iedereen inderdaad het afval goed scheidt.

Om de pilot met de Bovengrondse Inzamelings Depots goed te laten slagen is er een afvalbeheergroep samen gesteld, verschillende bewoners vormen samen met stadsreiniging deze groep. Met deze groep is een ronde door de wijk gemaakt om te kijken waar de beste plekken zijn om deze BID’s te plaatsen.

702, 2017

Analyse peiling afvalinzameling

Naar aanleiding van de afgeronde pilot afvalinzameling en de onrust inzake de keuze van een afvalsysteem heeft het bestuur van de vereniging Buurtschap Nobelhorst Midden besloten om een peiling uit te voeren onder de leden

3001, 2017

Onderzoek afval inzameling Nobelhorst

Wij verzoeken jullie mee te werken aan dit buurtonderzoek. Gezien de gevoeligheid in de wijk en de actualiteit betreffende de inzameling van het afval willen wij graag jullie mening peilen. Omdat afval een ieder aangaat

2501, 2017

Ledigingsschema Nobelhorst

Hierbij het ledigingsschema van de BIDs (containers), zoals in januari 2017 bekend: Restafval op dinsdagen, vrijdagen en zaterdagen Bioafval op de dinsdagen Papier op de dinsdagen en vrijdagen Plastic, metaal en drankkartons (PMD) op dinsdagen

2501, 2017

Plaatsen BID’s bij Nobelhuis

De volgende BIDS (containers) zijn 25 januari 2017 geleverd op het Nobelhuis. Dit is zojuist bevestigd door afdeling Stadsreiniging. Restafval PMD (plastic, metaal en drankkartons) Bioafval Papier Wij hopen dat er dan voldoende capaciteit is

701, 2017

Nobelhorst afvalwijzer

Huis aan huis wordt momenteel door S.Vos een afvalwijzer rondgebracht. Op deze afvalwijzer wordt o.a. weergegeven wat in de diverse containers mag en wat niet, wat aangeboden mag worden op de recycleperrons. Tevens de QR

401, 2017

Een persoonlijke noot van Sebastiaan Vos

Op 21 december 2016 bereikte ons het volgende bericht van Sebastiaan Vos, kartrekker van de afvalbeheergroep. Wij zijn het met Sebastiaan eens en willen hem bedanken voor zijn inzet en zijn toezegging voor 2017 om

Ga naar de bovenkant