14-11-23 Rapport Ombudsman Metropool Amsterdam – Particiflatie

‘Hoe de stem van bewoners in Nobelhorst steeds minder waard bleek’ Gemeente Almere

Bijgaand het rapport van de Ombudsman, gepubliceerd op 14 november 2023. Dit nav de klacht van de werkgroep Burgeractiviteit en bewoners van Nobelhorst . Zij zijn ontevreden over de participatie door de gemeente Almere en vinden dat zij onvoldoende worden betrokken bij de inrichting van hun wijk.

Rapport Ombudsman Nobelhorst

Op 19-9-2023 is er ook een inwoneravond georganiseerd door de ombudsman, onderstaand het verslag.

Hoofdlijnenverslag inwonersavond Nobelhorst 19-9-2023

NB in dit verslag staat een datum van 25-11-23 dat moet zijn 24-11-22.