Afvalinzameling

Door het buurtschap (destijds nog de buurtcoöperatie) is de wens uitgesproken om de afvalinzameling geheel via ondergrondse inzameldepots (OIDs) te organiseren voor hoog- als laagbouw. Dit betekent verschillende verzamelpunten voor verschillende afvalsoorten, want het afval wordt gescheiden ingezameld en verwerkt.  Uitgangspunt is restafval, glas en kleding containers op een beperkt aantal punten (dus op meer afstand) en bioafval, papier en plastic dichterbij. Voordeel van deze methode voor de bewoners is dat de afvalbakken (kliko’s) uit de tuin en het straatbeeld verdwijnen.

Proef ondergrondse containers

Op 5 november 2014 heeft de meerderheid van de leden gestemd voor een akkoord met een proef ondergrondse inzameldepots. Omdat het nogal een investering is om OIDs te plaatsen, kan dat pas bij definitieve inrichting / bestrating. Vanaf 2016 is Nobelhorst overgestapt naar bovengrondse inzameldepots (BID’s). Vanaf 4 januari 2016 is er een proef van 1 jaar gestart met BID’s. Bij de definitieve inrichting van de gebieden, zou worden overgestapt naar OID’s. In 2017 is er een enquête gehouden waarin de voorkeur voor OID’s nogmaals bevestigd werd. Het uitvoeringsplan van de proef is slecht gecommuniceerd in de wijk. Het was nagenoeg onmogelijk om dit plan te laten slagen in een nieuwe wijk in opbouw. De gemeente heeft dan ook anders besloten.

Huidig afvalbeleid van Buurtschap Nobelhorst Midden

In september 2018 heeft de Gemeente het nieuwe afvalbeleid van Nobelhorst aangekondigd.

Alleen de  bewoners van buurtschap Midden van laagbouwwoningen, hebben een keuze: 

  • afvalbakken (PMD, Bio-afval, Papier/karton) aan huis, waarbij restafval op afstand blijft of
  • al het afval wegbrengen bij het Nobelhuis naar de OID’s. 

Afvalbeleid van de overige buurtschappen

Voor de overige buurtschappen is er voor de bewoners van laagbouwwoningen geen keuze. Zij hebben afvalbakken (PMD, Bio-afval, Papier/karton) aan huis, waarbij restafval op afstand blijft. 

Recyclingperrons en grofvuil

In Almere zijn er drie recyclingperrons waar je jouw afval gratis kwijt kunt. En een gratis ophaaldienst voor grofvuil. Voor grofvuil dien je een afspraak te maken bij de gemeente Almere. De gemeente geeft aan waar het grofvuil kan worden neergezet en ook vanaf wanneer.