Afvalinzameling

Door het buurtschap (destijds nog de buurtcoöperatie) is de wens uitgesproken om de afvalinzameling geheel via ondergrondse inzameldepots (OID) te organiseren. Dit betekent verschillende verzamelpunten voor verschillende afvalsoorten, want het afval wordt gescheiden ingezameld en verwerkt. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsambities van de gemeente geleverd, waarbij afval weer als grondstof wordt gebruikt. Uitgangspunt is restafval, glas en kleding containers op een beperkt aantal punten (dus op meer afstand) en bioafval, papier en plastic dichterbij. Voordeel van deze methode voor de bewoners is dat de kliko’s uit de tuin en het straatbeeld verdwijnen.

Op Nobelhorst is tijdens de ALV van 5 november 2014 gestemd en hebben de leden aangegeven dat de meerderheid akkoord gaat met een pilot met ondergrondse afvalcontainers. Omdat het nogal een investering is om OID’s te plaatsen, kan dat pas bij definitieve inrichting / bestrating. Sinds 2016 is Nobelhorst overgestapt naar bovengrondse inzameldepots. Vanaf 4 januari 2016 is er een proef van 1 jaar gestart met BID’s (Bovengrondse Inzameling Depot). Bij de definitieve inrichting van de gebieden, zal worden overgestapt naar ondergrondse inzameldepots.

Bij de buurtschuur kan gebruikt frituurvet en kunnen printcartridges worden ingeleverd.

Bigbags tijdens de verhuizing

Tijdens een verhuizing komt er veel afval vrij. Daarom stelt de gemeente Almere voor nieuwe inwoners van Nobelhorst bigbags beschikbaar. Bigbags zijn grote zakken waarin u grofvuil kunt aanbieden. De bigbags kunt u ophalen in de buurtschuur (grondstoffen@buurtschapnobelhorst.nl)

Wat mag er in de bigbag?

  • Hout, metaal en snoei-afval
  • Alle droge grondstoffen zoals papier, karton en plastic
  • Piepschuim
  • Lege verf emmers met eventueel uitgedroogde verfresten
  • Grote spullen zoals een bank, of wasmachine mag u naast de bigbag plaatsen.
  • Het grofvuil uit de bigbags scheiden we op één van de drie recyclingperrons na, zodat we de materialen kunnen hergebruiken.

Wat mag niet in de bigbag?

Restafval

Natte stoffen zoals bioafval en verf

Puin, stenen en zand

Klein gevaarlijk afval (hiervoor kunt u een aparte afspraak maken)

Waar mag u de bigbag neerzetten?

U mag de bigbag aanbieden voor uw woning, als deze goed bereikbaar is voor een kraanwagen. De bigbag mag dus niet onder een boom of lantaarnpaal geplaatst worden. Twijfelt u over de plek? Neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 036.

Wanneer mag u de bigbag neerzetten?

U mag de bigbag iedere woensdagochtend vanaf 7.00 uur neerzetten. De bigbag wordt dan in de middag opgehaald.