Wij verzoeken jullie mee te werken aan dit buurtonderzoek. Gezien de gevoeligheid in de wijk en de actualiteit betreffende de inzameling van het afval willen wij graag jullie mening peilen. Omdat afval een ieder aangaat en niet alleen de leden van Buurtschap Nobelhorst Midden, verzoeken wij ook alle (toekomstige) buurtbewoners in andere buurtschappen hun mening te geven.

Wij willen een ieder verzoeken om zo spoedig mogelijk te reageren.
Wij waarderen het dat jullie elkaar attenderen op dit onderzoek.
Mochten er meerdere meningen per voordeur worden ingediend dan wordt in de analyse slechts de eerst ingediende mening meegeteld.

Wij sluiten dit onderzoek op maandag 6 februari 2017 om 12:00 uur. Wij zullen de uitslag publiceren op de website www.buurtschapnobelhorst.nl

Onderstaand de link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfH36kZwbUONqIsy8kanSzdsLfqaNrZIc7SajYudKZkfO117w/viewform
Met vriendelijke groet,
Bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden
Werkgroep Grondstoffen Nobelhorst