De volgende BIDS (containers) zijn 25 januari 2017 geleverd op het Nobelhuis. Dit is zojuist bevestigd door afdeling Stadsreiniging.

  1. Restafval
  2. PMD (plastic, metaal en drankkartons)
  3. Bioafval
  4. Papier

Wij hopen dat er dan voldoende capaciteit is binnen Nobelhorst en dat er geen sprake meer zal zijn van afvaldumpingen naast de BIDS. De OIDS zullen pas na de definitieve terreininrichting geplaatst kunnen worden. Elk appartementen complex krijgt OIDs, de BIDs zijn derhalve tijdelijk.

Helaas zijn de BIDS aan de Marie Curiestraat geplaatst door de chauffeur. Het bestuur heeft inmiddels contact gelegd met de gemeente en de afdeling stadsreiniging. Ze hebben toegezegd om de BIDs te verplaatsen en hebben intern de bestektekening opgevraagd. Zij zullen dan de bakken verplaatsen (mits voldoet aan veiligheid en bereikbaarheid).