Water

Spelevaren is al mogelijk. De watergangen die in Nobelhorst aanwezig zijn hebben een diepte van 1,20 meter. Echt rondvaren is nu nog niet mogelijk. In de wegen liggen nog niet de bruggen die op termijn aangebracht worden, de realisatie van deze bruggen vindt ook niet op korte termijn plaats. De verbinding met de Hoge vaart (sluis) is gekoppeld aan de vastgoedontwikkeling van het sluiscomplex dat nog even op zich laat wachten.