Op Sterrenschool het Universum zijn er buitenschoolse activiteiten, deze worden gecoördineerd door Amanda de Gast vanuit Kleur in Cultuur.
Deze activiteiten zijn niet alleen voor kinderen die op Sterrenschool het Universum zitten maar voor alle kinderen die in Nobelhorst wonen.
Deze week starten alle workshops maar instromen kan altijd.
Onderstaand de flyer: