Luilak is een niet-christelijk feest dat meestal wordt gevierd op de zaterdag voor Pinksteren. Het is een feest waarbij langslapers en te laat komers worden bespot. Luilak wordt vooral door jongeren gevierd. Ze staan zeer vroeg op en proberen iedereen wakker te maken door aan te bellen en lawaai te maken. In Nobelhorst hebben we hier (nog) niet veel van gemerkt.

Om de vroege vogels te belonen was er vanochtend, 3 juni 2017,een lekker (gratis) ontbijt klaar gemaakt in de buurtschuur. Dit is georganiseerd door het Bestuur Buurtschap Nobelhorst Midden. Het luilak ontbijt was een groot succes. Veel buurtbewoners hebben hier gebruik van gemaakt.

Dank voor de inititiatief nemers en de buurtbewoners die gekomen zijn, volgend jaar weer?